Tag Archives: CV,SLIDE

QUY TRÌNH THIẾT KẾ CV CỦA MEMILUS.COM

 Thiết Kế Annual Report Vinamilk 2018

Dự án Báo Cáo Thường Niên Vinamilk 2018 do Memilus thiết kế và in ấn