Monthly Archives: Tháng Bảy 2014

CV Là một bản Word (có thể in ra). Là một bản mô tả về thông tin cá nhân và năng lực, kinh nghiệm của bạn. Đây cũng là những thông tin cần thiết mà nhà tuyển dụng sẽ xem đầu tiên có thể qua email hoặc bạn phải đến nộp trực tiếp thay vì bản hồ sơ khai báo truyền thống thường thấy mua ở các cửa hàng văn phòng phẩm.

Mẫu CV đẹp
Mẫu CV đẹp

Các bước xây dựng CV đẹp khi xin việc

Continue reading